Warunki odbioru zleceń

Trendy Opticians po zrealizowaniu złożonego zamówienia na zakup oprawa+soczewki okularowe bądź same soczewki okularowe nada mu status „Gotowe do odbioru” i powiadomi drogą SMS-ową Klienta o oczekującym zleceniu w salonie, w którym je złożono.

Po upływie 5 dni od nadania statusu „Gotowe do odbioru” Trendy Opticians powiadomi ponownie droga SMS-ową Klienta o oczekującym na odbiór zleceniu i o jego anulowaniu w razie nieodebrania po upływie kolejnych 85 dni.

Po upływie 15 dni od nadania statusu „Gotowe do odbioru” Trendy Opticians powiadomi ponownie droga SMS-ową Klienta o oczekującym na odbiór zleceniu i o jego anulowaniu w razie nieodebrania po upływie kolejnych 75 dni.

Po upływie 30 dni od nadania statusu „Gotowe do odbioru” Trendy Opticians powiadomi klienta o planowanym anulowaniu zlecenia za 60- drogą SMS-ową.

Po upływie 90 dni od nadaniu statusu „Gotowe do odbioru” Trendy Opticians odstępuje od zawartej z Klientem umowy z powodu nieodebrania przez klienta gotowego produktu oraz anuluje przyjęte zlecenie i wyśle SMS do Klienta informującego o tym fakcie. Klient

traci tym samym możliwość odbioru zlecenia. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Klientowi na jego wniosek, po stawieniu się w salonie, w którym złożył zlecenie. Wypłata zaliczki może nastąpić jedynie na podstawie dokumentu poświadczającego wpłatę zaliczki

(paragon lub faktura zaliczkowa) oraz po potwierdzeniu zgodności danych Klienta zgłaszającego się po zaliczkę z danymi, na które wypisano zlecenie.

W przypadku śmierci Klienta, który wpłacił zaliczkę, wypłata może nastąpić wyłącznie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawa spadkowe.

Umów się na badanie wzroku

Nasi specjaliści czekają na Ciebie!